Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

25 λέξεις #7Δάχτυλο ψηλαφεί κοιλότητες,
φωλιές -αποκεχωρηκότων- αισθημάτων. 
Κενό.
Μοναδικό εύρημα 
μια άμορφη, αιχμοειδής μάζα •
ξερνάει μαύρα και πηχτά χνώτα.
Διάγνωση: Κλινήρης συναισθημάτων.
 

 


Αυτή ήταν η δική μου συμμετοχή για τον 7ο γύρο στις 25 λέξεις,
που διοργανώνει πάντοτε άξια η Μαρία Νικολάου απ' το Κείμενο.