Κυριακή 28 Μαΐου 2017

Άτιτλο


Μήτρα 
αενάως κυοφορούσα 
αγάπη: Μητέρα 


Η συμμετοχή μου για το 16ο Συμπόσιο Ποίησης
με υποχρεωτική λέξη μάνα - μητέρα - μαμά