Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

25 λέξεις #2ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ
Παρακαλείσθε να προσέχετε πού πατάτε. 
Κείτονται νανουρισμένα απωθημένα. 
*******************
Έχει επίμονη και στριγκή φωνή η μοναξιά.


Οι δύο μου συμμετοχές που ταξίδεψαν στο παιχνίδι των 25 λέξεων, 
που διοργάνωσε κι έφερε εις πέρας, με τον αρτιότερο τρόπο, η Μαρία - στο Κείμενο