Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018

Στον ιστό Άνθρωποι
με μαύρο λάδι
στη ψυχή·
παγιδευμένοι
στη σφαλαγγουδιά.
Δεν θα γνωρίσουν ποτέ
τη θέωση

Η συμμετοχή μου στο 19ο Συμπόσιο Ποίησης